Your order succeeded

Gefeliciteerd! Je bestelling is geslaagd

  1. Within some minutes you receive your confirmation and your invoice.
  2. Please check your SPAM box before contacting me, because most of the time it’s there, especially when you use gmail or hotmail.

  1. Binnen enkele minuten ontvang je jouw bevestiging en de factuur.
  2. Check alsjeblieft je SPAM box voor je het mij vraagt, want meestal is het daar, met name als je gmail of hotmail gebruikt.

Ik kijk ernaar uit om met je aan de slag te gaan!
I’m looking forward to help you.

If you have any questions, please call me on +31613223075. Or mail via yes@jeannettevanuffelen.com

Scroll naar boven